logo

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Miejsce pracy: Stawy Milickie Spółka Akcyjna, Sułów 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe w obszarze ekonomii, rachunkowości lub finansów;
 • znajomość prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości oraz innych dokumentów umożliwiających pracę w zawodzie;
 • znajomość programów księgowych;
 • dobra znajomość programu MS Excel;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • dobra organizacja pracy;
 • systematyczność, odporność na stres;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

 

Zakres wykonywanywanych zadań na stanowisku:

 • sprawdzanie pod względem formalno- rachunkowym dokumentów finansowo- księgowych;
 • prowadzenie księgi inwentarzowej i kartotek środków trwałych i przedmiotów nietrwałych;
 • przygotowywanie i rozliczanie inwentaryzacji składników majątku Spółki;
 • analiza tabel amortyzacyjnych, weryfikacja stawek amortyzacji podatkowej i bilansowej;
 • prowadzenie gospodarki magazynowej;
 • wystawianie faktur VAT dla usługobiorców;
 • archiwizowanie dokumentów finansowo- księgowych;
 • prowadzenie kasy Spółki.

 

Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – zał. 2.
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - zał. nr 1;
 • CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Spółki, przesłać pocztą na adres: Stawy Milickie S.A. Sułów ul. Kolejowa 2, 56-300 Milicz lub na adres e-mailowy Spółki: biuro@stawymilickie.pl (informacja zakodowana) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2022 roku do godz.14:00.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

ZAŁĄCZNIK NR.1

ZAŁĄCZNIK NR.2

KELNER

Miejsce pracy: Gospoda 8 Ryb, Stawy Milickie Spółka Akcyjna, Ruda Sułowska  

Wymagania:

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • samodzielność i dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy zespołowej
 • dyspozycyjność, sumienność
 • zaangażowanie i odpowiedzialność
 • zorientowanie na wysoki standard obsługi klienta
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 • aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

Oferujemy:

 • samodzielne stanowisko pracy w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • konkurencyjny poziom wynagrodzenia
 • przyjazną atmosferę pracy

Zadania na stanowisku pracy:

 • przygotowanie i podawanie napojów
 • znajomość karty menu i doradzanie Gościom w wyborze potraw
 • współpraca z pracownikami kuchni przy realizacji zamówień
 • wysoki poziom kultury osobistej
 • utrzymywanie porządku i higieny w miejscu pracy

Warunki zatrudnienia indywidualnie ustalane proporcjonalnie do kwalifikacji i doświadczenia.

Wymagane dokumenty:
1. CV
2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferty prosimy kierować na adres: biuro@stawymilickie.pl
lub Sułów, ul. Kolejowa 2 (I piętro, Bank Spółdzielczy), 56-300 Milicz

KUCHARZ/POMOC KUCHENNA

Miejsce pracy: GOSPODA 8 RYB, Stawy Milickie Spółka Akcyjna, Ruda Sułowska

Wymagania:

- znajomość podstawowych obowiązków na stanowisku kucharz/pomoc kuchenna
- zaangażowanie i silna motywacja w pracy
- dyspozycyjność i sumienność
- przestrzeganie procedur sanitarnych
- samodzielność i dobra organizacja pracy
- umiejętność pracy zespołowej

Oferujemy:

- stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
- elastyczny czas pracy
- praca w pełnym wymiarze czasu pracy
- atrakcyjne wynagrodzenie
- praca w zgranym zespole i miłej atmosferze

Warunki zatrudnienia indywidualnie ustalane proporcjonalnie do kwalifikacji i doświadczenia.

Wymagane dokumenty:
1. CV
2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferty prosimy kierować na adres: biuro@stawymilickie.pl
lub Sułów, ul. Kolejowa 2 (I piętro, Bank Spółdzielczy), 56-300 Milicz

MAGAZYNIER

Miejsce pracy: Stawy Milickie Spółka Akcyjna, Ruda Sułowska          

Wymagania niezbędne

 • minimum średnie wykształcenie;
 • znajomość obsługi komputera i znajomość pakietu MS Office;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku magazyniera;
 • Prawo jazdy kat B.

 Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • dobra organizacja pracy;
 • systematyczność, odporność na stres.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • prowadzenie gospodarki magazynowej materiałów, zapasów, oraz wyrobów gotowych
  w podległych magazynach;
 • prowadzenie nadzoru nad magazynowaniem ryb;
 • prowadzenie spraw legalizacji i eksploatacji urządzeń wykorzystywanych w gospodarce magazynowej;
 • rozliczanie kart drogowych;
 • kierowanie powierzonymi pracownikami przy pracach magazynowych;
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji w programie Aqurius;
 • wykonywanie sprawozdań oraz innej niezbędnej dokumentacji z zakresu gospodarki magazynowej;

Wymagane dokumenty

 • CV wraz z oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - zał. nr 1;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – zał. 2; 

Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Spółki, przesłać pocztą na adres: Stawy Milickie S.A. Sułów ul. Kolejowa 2, 56-300 Milicz lub na adres e-mailowy Spółki: biuro@stawymilickie.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2022 roku.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

DOKUMENTY DO POBRANIA

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE 

ASYSTENT\KA ZARZĄDU

Miejsce pracy: Stawy Milickie Spółka Akcyjna, Sułów          

Wymagania niezbędne

 • minimum średnie wykształcenie z maturą lub wyższe w kierunku administracji/ekonomii;
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość pakietu MS Office;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe

 • biegłe pisanie na komputerze ze słuchu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • dobra organizacja pracy;
 • systematyczność, odporność na stres;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji wpływającej do Spółki;
 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych, dziennika korespondencji, skorowidzów, terminarza spotkań, prowadzenie teczek dokumentacji kierowanych do Spółki;
 • przygotowywanie odpowiednich materiałów i informacji dla Zarządu Spółki;
 • przygotowywanie dokumentów do archiwizacji;
 • inne czynności związane z bieżącym funkcjonowaniem sekretariatu w Spółce.

 

Wymagane dokumenty

 • CV wraz z oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - zał. nr 1;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – zał. 2;

 

Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Spółki, przesłać pocztą na adres: Stawy Milickie S.A. Sułów ul. Kolejowa 2, 56-300 Milicz lub na adres e-mailowy Spółki: biuro@stawymilickie.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2022 roku.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

DOKUMENTY DO POBRANIA

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE 

RECEPCJONISTA

Miejsce pracy: HOTEL NATURUM, Stawy Milickie Spółka Akcyjna, Ruda Sułowska  

Wymagania:

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • samodzielność i dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy zespołowej
 • dyspozycyjność, sumienność
 • zaangażowanie i odpowiedzialność
 • zorientowanie na wysoki standard obsługi klienta
 • wysoki poziom kultury osobistej
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym (również weekendy) - warunek konieczny
 • znajomość języków obcych (angielski lub/i niemiecki)

 

Oferujemy:

 • samodzielne stanowisko pracy w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • konkurencyjny poziom wynagrodzenia
 • przyjazną atmosferę pracy

 

Zadania na stanowisku pracy:

 • sprawna, profesjonala i życzliwa obsługa Gości hotelu
 • dokonywanie rezerwacji, bieżąca sprzedaż miejsc noclegowych
 • prowadzenie dokumentacji recepcji
 • utrzymywanie porządku i higieny w miejscu pracy

 

Warunki zatrudnienia indywidualnie ustalane proporcjonalnie do kwalifikacji i doświadczenia. Praca zmianowa na umowę zlecenie w niepełnym wymiarze godzin.

Wymagane dokumenty:
1. CV
2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferty prosimy kierować na adres: biuro@stawymilickie.pl
lub Sułów, ul. Kolejowa 2 (I piętro, Bank Spółdzielczy), 56-300 Milicz

OBSŁUGA FOOD TRUCKA

Miejsce pracy: Stawy Milickie Spółka Akcyjna, Ruda Sułowska 

Obowiązki pracownika:
- sprzedaż produktów wytworzonych w Spółce Stawy Milickie SA
- pozytywne budowanie wizerunku Spółki
- zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klienta
- posiadanie prawa jazdy kat. B oraz doświadczenie w prowadzeniu aut dostawczych
- współpraca z zespołem
- organizacja miejsca pracy

Mile widziane:
- doświadczenie w handlu
- doświadczenie w obsłudze kas fiskalnych
- posiadanie książeczki sanepid

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- umowę o pracę

Warunki zatrudnienia indywidualnie ustalane proporcjonalnie do kwalifikacji i doświadczenia.

Wymagane dokumenty:
1. CV,
2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferty prosimy kierować na adres: biuro@stawymilickie.pl
lub Sułów, ul. Kolejowa 2 (I piętro, Bank Spółdzielczy), 56-300 Milicz

STAWY MILICKIE SA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

NIP: 916-13-88-540

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 964 120

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015