logo

OPIEKUN ZWIERZĄT/KONSERWATOR

Miejsce pracy: Stawy Milickie Spółka Akcyjna, Ruda Sułowska

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie co najmniej zawodowe,
- umiejętność wykonywania czynności na powierzonym stanowisku,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku opiekun zwierząt/konserwator

Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,
- odpowiedzialność i wysoka kultura osobista,
- przestrzeganie podstawowych zasad moralnych,
- prawo jazdy kat. B
- sumienność i punktualność

Oferujemy:
1. Stabilne zatrudnienie,
2. Samodzielne stanowisko,
3. Możliwość rozwoju

Warunki zatrudnienia indywidualnie ustalane proporcjonalnie do kwalifikacji i doświadczenia.

Wymagane dokumenty:
1. CV,
2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferty prosimy kierować na adres: biuro@stawymilickie.pl
lub Sułów, ul. Kolejowa 2 (I piętro, Bank Spółdzielczy), 56-300 Milicz

STAWY MILICKIE SA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

NIP: 916-13-88-540

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 964 120

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015