logo
fot. Piotr Śnigucki © Stawy Milickie

O FIRMIE

W sierpniu 2009 roku zawarte zostało trójstronne porozumienie pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych, województwem dolnośląskim oraz wojewodą dolnośląskim w sprawie utworzenia spółki akcyjnej Stawy Milickie na bazie likwidowanego Państwowego Zakładu Budżetowego Stawy Milickie.

W listopadzie 2010 roku województwo dolnośląskie zawiązało spółkę akcyjną Stawy Milickie z siedzibą w Rudzie Sułowskiej.

11 października 2011 roku Minister Skarbu Państwa podpisał decyzję o nieodpłatnym przekazaniu pakietu akcji o łącznej wartości 135,8 mln zł województwu dolnośląskiemu. Dzięki tej decyzji  od 16 listopada 2011 roku województwo stało się 100% akcjonariuszem spółki.

Działalność Stawów Milickich SA
obejmuje kilka obszarów:

 

  • hodowla i sprzedaż ryb słodkowodnych, w tym tradycyjnego produktu regionalnego: karpia milickiego,
  • promocja Dolnego Śląska oraz Doliny Baryczy w oparciu o produkt tradycyjny oraz unikatowe warunki środowiskowe obszaru,
  • ochrona ekosystemu rezerwatu „Stawy Milickie” i pozostałych stawów zarządzanych przez spółkę – zgodnie z występująca na danych obszarze formą ochrony przyrody,
  • promocja środowiska naturalnego i krajobrazu oraz rozwój turystyki na obszarze Doliny Baryczy,
  • inicjowanie i wdrażanie działań na rzecz popularyzacji wyrobu tradycyjnego pn.: „karp milicki”,
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami edukacji ekologicznej i organizacjami ekologicznymi
  • tworzenie i współdziałanie w opracowaniu programów rozwoju lokalnego i regionalnego.
  • przygotowywanie i wdrażanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz ich pozyskiwanie.
  • edukacja ekologiczna, stworzenie infrastruktury edukacyjnej, wspieranie inicjatyw ekologicznych
  • stymulowanie rozwoju i aktywizacja zawodowa społeczności lokalnej w zakresie inspirowania, popierania i pomocy w tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych i miejsc pracy związanych z turystyką, a także promowanie przedsiębiorczości w tych obszarach dla poprawy jakości życia mieszkańców na obszarze gmin, na terenie których prowadzona będzie działalność

STAWY MILICKIE SA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

NIP: 916-13-88-540

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 964 120

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015